Optimization for Conflicting Performance Requirements of Rail Operation and Maintenance

(Omgaan met conflicterende eisen en belangen op het spoor)

Projectnummer: 438-12-305

De diverse eisen die aan het spoor worden gesteld conflicteren soms met elkaar: onderhoudswerkzaamheden en het laten rijden van treinen strijden om de beperkte tijd en ruimte op het spoor. In dit project wordt uitgezocht hoe ProRail en haar ketenpartners hier optimaal mee om kunnen gaan.

Deelnemende kennisinstellingen:
 • Universiteit Twente
 • Technische Universiteit Eindhoven

Projectleider / Hoofdaanvrager:

Mede-aanvragers:
 • Dr.ir R. J. I. (Rob) Basten (Technische Universiteit Eindhoven)
 • Dr. M. (Marco) Slikker (OPAC, Technische Universiteit Eindhoven)

Onderzoekers: 
 • Wilma Bobbink (CME, Universiteit Twente)
 • Farzad Pargar (OPM, Universiteit Twente)
 • Loe Schlicher (OPAC, Technische Universiteit Eindhoven)

ProRail Research Coach:
 • Robert Degenhart
 • Anton Lamper

Verder lezen:
 • Een interview met Rob Basten voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen in het kader van het thema Kennisbenutting (april 2015, PDF)
 • Lees hier een artikel uit 2016 over de stand van zaken (PDF)
 • Loe Schlicher promoveerde op 16 oktober 2017; lees hier het volledige proefschrift

 
DEEL: 

Agenda